Tai nghe iPhone

Tai nghe Bluetooth Roman R539 250.000 VND 300.000 VND
Tai nghe Pisen HRE-001 200.000 VND 250.000 VND
Tai nghe Remax có mix - hộp sắt 400.000 VND 450.000 VND
Tai nghe Bluetooth đa năng Beats HD80 450.000 VND 500.000 VND
Tai nghe Bluetooth Totu chính hãng 500.000 VND 650.000 VND